Data Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Karanganyar tahun 2016

 

NO

?

KECAMATAN

?

BENCANA

TANAH LONGSOR

BANJIR ANGIN RIBUT KEBAKARAN KEKERINGAN

A

B C D E F G

1

JATIPURO V ? V ? ?

2

JATIYOSO V ? V

?

?

3

JUMAPOLO V ?

V

? ?
4 JUMANTONO V ? V ?

?

5

MATESIH V ?

V

? ?

6

TAWANGMANGU V ? V V

?

7

NGARGOYOSO V ? V V

?

8

KARANGPANDAN ? V ?

V

9

KARANGANYAR ? V ?

V

10

TASIKMADU V V ?

V

11

JATEN V V V

V

12

COLOMADU ? V V

V

13

GONDANGREJO V V V

V

14

KEBAKKRAMAT V V V V

15

MOJOGEDANG V ? V ?

V

16

KERJO V ? V

?

?
17 JENAWI V ? V V

?

Informasi Bencana

No

Nama

Word

1

Peta Rawan Bencana

Download

2

Pemetaan Wilayah Rawan bencana

Download

 

No Nama Dokumen Link
1 Informasi Tarif Rawat Inap Link
2 Jadwal Dokter Konsulen IGD Dan BANGSAL?RSUD Kab. Karanganyar Link
3 Poliklinik RSUD Kab Karanganyar ?Klik

 

No Nama Dokumen Link
1 INFORMASI RUMAH SAKIT DI KAB. KARANGANYAR Download
2 INFORMASI BUMD,PERUSAHAAN DAN HOTEL ?Download

Wilayah Rawan Bencana

No Nama Dokumen Link
1 Peta Kawasan Rawan Bencana ?Link
2 Peta Resiko Bencana Banjir ?Link
3 Peta Resiko Bencana Longsor ?Link
Skip to content